Aktualnosci

Grudzień 2017

1.Wykonaliśmy badania skuteczności akustycznej zastosowanej izolacji akustycznej w zakładach Mahle Bear Ostrów Wielkopolski i Agrifirm Polska w Szamotułach.

2. Zakończyliśmy monitoring dla farmy wiatrowej zlokalizowanej w m. Tomaszów Lubelski,
składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW.

3. Zakończyliśmy pomiary hałasu w środowisku dla WV Września – zakład nr 2. Ocena emisji hałasu dotyczyła pomiarów poziomu dźwięku w porze dnia i porze nocy.

Listopad 2017

1 Wykonaliśmy pomiary hałasu komunikacyjnego w Białymstoku, których celem było określenie wielkości hałasu przy zabudowie mieszkaniowej oraz projekt ekranów akustycznych dla miejsc gdzie zanotowano przekroczenia limitów dopuszczalnych na hałasu.

Październik 2017

1 Zakończyliśmy serię badań polegających na określeniu parametrów akustycznych pracującej turbiny Gamesa G97 – poziom mocy akustycznej, tonalność, impulsowość, infradźwięki i hałas niskoczęstotliwościowy. Badania wykonywane były przy współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym z Warszawy.

Sierpień/Wrzesień 2017

1. Zakończyliśmy prace projektowe dla dwóch zakładów przemysłowych (Agrifirm Polska Sp. zo.o z Szamotuł i Biofarm Sp. zo.o. z Poznania). Analizy akustyczne obejmowały pomiary hałasu związane z określeniem poziomu mocy akustycznej urządzeń oraz poziomów dźwięku w porze dnia i porze nocy. Efektem badań i obliczeń hałasu będzie wdrożenie izolacji akustycznej przez dB-Projekt Sp. zo.o. Prace montażowe już się rozpoczęły.

2. Wykonaliśmy kolejną sesję monitoringu akustycznego 2 farm wiatrowych. Pomiary hałasu obejmowały weryfikację poziomów dźwięku w porze dnia i porze nocy oraz infradźwięków.

Lipiec 2017

1. Zakończyliśmy wykonanie pomiarów hałasu na farmie wiatrowej składającej się z 27 elektrowni wiatrowych GE Wnd Energy, lokalizacja w woj. warmińsko – mazurskie. Badania dotyczyły wpływu hałasu na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej w porze dnia i porze nocy.

2. Zakończyliśmy realizację oceny akustycznego wpływu budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV.

3. Wykonaliśmy analizę po realizacyjną w zakresie akustyki dla farmy wiatrowej w woj. lubelskim. Farma wiatrowa składała się z 10 turbin Vestas V100-2.0 MW, a hałas mierzyliśmy w 13 punktach pomiarowych.

Czerwiec 2017

1. Zakończyliśmy 1 etap badań po realizacyjnych dla farmy wiatrowej w woj. lubelskim. Farma wiatrowa składała się z 15 turbin Vestas V100-2.0 MW, a hałas mierzyliśmy w 8 punktach pomiarowych.

Maj 2017

1. Wykonaliśmy aktualizację zasięgu hałasu dla zakładu Sapa Aluminium w ramach OOŚ.
2. Przeprowadziliśmy akredytowane pomiary w zakładzie Good Food Products Sp. zo.o. i Homanit Polska Sp. zo.o.

Kwiecień 2017

1. Wykonaliśmy okresowe pomiary hałasu w środowisku od instalacji Agdagh Glass S.A. w Ujściu.
2. Przeprowadziliśmy akredytowane pomiary hałasu pochodzące od zakładu GoodFood Products. Sp. zo.o.

Marzec 2017

1. Wykonaliśmy pomiary hałasu od Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu oraz część OOS do KIP.
2. Rozpoczęliśmy monitoring porealizacyjny w zakresie emisji hałasu dla nowego zakładu VW we Wrześni.
3. Zakończyliśmy pomiary hałasu w 9 punktów pomiarowych na farmie wiatrowej składającej się z turbin Acciona w woj. lubelskim.

Luty 2017

1. Wykonaliśmy pomiary hałasu w 21 punktach pomiarowych od farmy wiatrowej składającej się z turbin Vestas V112 w woj. lubelskim
2. Nadzorowaliśmy wykonanie pomiarów drgań w pomieszczeniu mieszkalnym w Kudowie Zdrój.

Styczeń 2017

1. Wykonaliśmy pomiary hałasu w środowisku w zakładzie Kronospan OSB Sp. zo.o. w Strzelcach Opolskich.
2. Aktualizacja zasięgów hałasu dla nowych parametrów dla nowych parametrów turbiny wiatrowej.
3. Wykonaliśmy weryfikacyjne pomiary hałasu skuteczności ekranu akustycznego we Wrocławiu.

12.12.2016

Wykonaliśmy pomiary hałasu w środowisku od zakładu produkcyjnego IKEA Industry Polska

19.12.2016

Realizacja pomiarów weryfikacyjnych skuteczności wykonanej izolacji akustycznej w Jenox Akumulatory Sp. zo.o. w Chodzieży

10.11.2017.

Wykonaliśmy 24 godzinny pomiar hałasu od terminalu przeładunkowego w Łodzi

05.11.2016.

Rozpoczęliśmy analizy akustyczne dla dalszej modernizacji ul. Nowej Naramowickiej w Poznaniu.

18.10.2016.

Zakończyliśmy pomiaru hałasu obejmujące sprawdzenie zmniejszenie hałasu poprzez zastosowanie ekranów akustycznych – Centrum Logistyczne m. Błonia i odcinek drogi S6 w Gdyni.

10.10.2016.

Wykonaliśmy pomiary hałasu przy WGRO w Poznaniu, których celem była weryfikacja skuteczności nowego ekranu akustycznego.

21.09.2016.

Rozpoczęliśmy audyt akustyczny w nowym sklepie Netto w Poznaniu – badania obejmowały pomiary hałasu w środowisku i wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych przylegających do sklepu.

20.09.2016.

Wykonaliśmy analizę akustyczną na potrzeby PnB dla jednej z ul. W Szczecinie.

15.09.2016.

akończyliśmy monitoring hałasu w 15 punktach pomiarowych dla odcinka linii kolejowej E59 w obszarze Szczecina.

31.08.2016.

Wykonaliśmy akredytowane pomiary hałasu w obszarze huty szkła w Ujściu Ardagh Glass S.A.

31.08.2016.

Przeprowadziliśmy audyt akustyczny instalacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Legionowie.

08.08.2016.

Wykonaliśmy badania akustyczne dla PGNiG S.A. w Przemyślu dla jednej z wiertni dla zabiegu szczelinowania hydraulicznego.

12.07.2016.

Wykonaliśmy pomiary hałasu na jednej z wiertni PGNiG S.A.

07.07.2016.

Zakończyliśmy pomiary tła akustycznego w obszarze planowanego Budynku Hotelowego i Biurowego w centrum łodzi – 1 etap analizy akustycznej do Breeam.

07.07.2016.

Wykonanie pomiarów hałasu na farmie wiatrowe w m. Wróblew.

16.06.2016

Zakończyliśmy pierwszy etap analiz akustycznych obejmujących wyznaczenie parametrów akustycznych elewacji i stolarki okiennej dla budynku biurowego Mangalia w Warszawie.

16.06.2016.

Wykonaliśmy badania hałasu pochodzącego od urządzeń wiertni gazu łupkowego w województwie pomorskim.

14.06.2016.

Przeprowadziliśmy audyt akustyczny w Centrum Handlowym Auchan w Krakowie. Badania obejmowały określenie parametrów akustycznych zewnętrznych źródeł hałasu obiektu i ich wpływ na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej. Celem audytu będzie wskazanie metod ochrony przed hałasem.

09.06.2016.

Dokonaliśmy oceny pomiarowej skuteczności akustycznej ekranu w m. Ostrów Wlkp. oraz oceniliśmy hałas komunikacyjny względem najbliższych terenów chronionych akustycznie.

07.06.2016.

Rozpoczęliśmy nadzór akustyczny nad budowa hotelu wraz z budynkami usługowymi w centrum Łodzi. Etap 1 obejmował wykonanie 24 godzinnych pomiarów hałasu w obszarze najbliższych budynków mieszkalnych.

23.05.2016

Zakończyliśmy monitoring akustyczny farmy wiatrowej składającej się z 19 turbin wiatrowych w woj. warmińsko-mazurskim.

18.05.2016

Przeprowadziliśmy badania akustyczne polegające na ocenie stopnia redukcji hałasu nawierzchni asfaltowej w centrum Poznania.

12.05.2016

Wykonaliśmy badania akustyczne na stacji transportu ropy naftowej w woj. wielkopolskim, których celem będzie propozycja wyciszenia instalacji.

28.04.2016

Przeprowadziliśmy pomiarową ocenę poziomów dźwięku przy terenach zabudowy mieszkaniowej wokół huty szkła w Gostyniu.

20-21.04.2016

Wykonaliśmy serię badań akustycznych na 3 różnych farmach wiatrowych - warto wykorzystać dobrą prędkość wiatru na farmach

14.04.2016

Odbyliśmy badania biegłości z metodyki dotyczącej wyznaczenia poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń

05.04.2016

Przeprowadziliśmy kolejny monitoring hałasu na farmie wiatrowej w woj. wielkopolskim – 20 punktów pomiarowych – badania w porze nocy

16-17.03.2016

Ocenialiśmy hałas pochodzący od urządzeń GPZ-u (Głównego Punktu Zasilania) farmy wiatrowej w woj. lubelskim

09.03.2016

Wykonaliśmy okresowy pomiar hałasu od farmy wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskim

25.03.2016

Przeprowadziliśmy ocenę akustyczną dla 2 etapu budowy farmy wiatrowej w woj. pomorskim

23.02.2016

Wykonaliśmy pomiary hałasu dla pojedynczej turbiny wiatrowej w województwie zachodnio-pomorskim.

15.02.2016

Rozpoczęliśmy kolejny etap prac projektowych nad wyciszeniem huty szkła w Gostyniu.

11.02.2016

Rozpoczęliśmy monitoring akustyczny dla zespołu elektrowni wiatrowych w lubuskim.

04.02.2016

Zakończyliśmy badania porealizacyjne dla farmy wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskim.

28.01.2016

Oceniliśmy klimat akustyczny wokół huty szkła Stolze w m. Wymiarki

26.01.2016

Badania hałasu w porze dnia i porze nocy od kolejnej farmy wiatrowej w woj. wielkopolskim.

19.01.2016

Wykonaliśmy badania hałasu wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych – Animex Suwałki

21-22.12.2015

Wykonaliśmy serię badań akustycznych na farmie wiatrowej w pow. radomskim, woj. mazowieckie, którym celem było określenie hałasu przy terenach chronionych akustycznie przy prędkości wiatru gwarantującej maksymalną wydajność pracy turbin wiatrowych – badania zakończone sukcesem !!!

15.12.2015

Oceniliśmy stan klimatu akustycznego w otoczeniu zakładu przemysłowego na w m. Komorniki – celem badań była weryfikacja limitów hałasu względem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

10.12.2015

Wykonaliśmy kolejny okresowy monitoring akustyczny dla farmy wiatrowej składającej się z 49 turbin w woj. wielkopolskim. Tego samego dnia, drugi zespół akustyków wykonał badania hałasu od urządzeń wiertniczych gazu łupkowego.

2.12.2015

Rozpoczęliśmy obliczenia akustyczne dla nowego projektu farmy wiatrowej składającej się z 9 turbin wiatrowych.

01.12.2015.

Zespół EKO-POMIAR został powiększony o kolejnego akustyka. Serdecznie witamy koleżankę Agatę, mamy nadzieję, że współpraca będzie układać się dobrze.

16.11.2015

Rozpoczęliśmy badania akustyczne na farmie wiatrowej składającej się z 19 turbin wiatrowych w woj. warmińsko – mazurskim.

12.11.2015

Zakończyliśmy badania hałasu w m. Świnoujście, gdzie po raz kolejny wykonywaliśmy monitoring akustyczny hałasu komunikacyjnego

9.11.2015

Wykonaliśmy badania hałasu do certyfikacji Breeam dla Centrum Handlowego VIVO w Stalowej Woli

14-15.10.2015

Zakończyliśmy badania hałasu od pracującej farmy wiatrowej w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckie

8.10.2015

Przeprowadziliśmy kolejną sesję monitoringu akustycznego na farmie wiatrowej w woj. łódzkim

28.09.2016

Wykonaliśmy badania emisji dźwięku pochodzącego od Terminalna przeładunkowego w Terespolu

16.09.2015

Szanowni Państwo, z ogromną radością pragniemy poinformować, że EKO-POMIAR świadczy swoje usługi już 10 lat. W tym okresie zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu ochrony przed hałasem, a było to:

- ponad 150 projektów z akustyki środowiska, obejmujących KIP, OOS czy MPZP
- ponad 70 projektów związanych z akustyką farm wiatrowych na etapie projektowym
- ponad 30 przeprowadzonych monitoringów akustycznych przed i porealizacyjnych
- ponad 15 wdrożeń i montażu izolacji akustycznej

Misją EKO-POMIAR, od samego początku działalności, było ciągłe doskonalenie kompetencji, indywidualność realizacji każdego projektu oraz współpraca z na partnerskich zasadach. Pragnę podziękować przede wszystkim całemu zespołowy EKO-POMIAR za 100% zaangażowanie, za profesjonalizm i chęć dalszego rozwoju, wszystkim naszym Klientom za możliwość poznania się, współpracy i za to, że prawie każdy projekt był inny i równie interesujący. Mam nadzieję, że plany i nowe działania EKO-POMIAR zostaną wykonane, a przyszłe projekty będą nas naszą wizytówką.
Pozdrawiam
Jacek SZULCZYK

11.09.20154

Zakończyliśmy akustyczny monitoring w porze letnim dla m. Świnoujście – przedmiotem monitoringu były badania 24h w 4 punktach pomiarowych.

27.08.20154

Rozpoczęliśmy kolejny monitoring akustyczny dla farmy wiatrowej zlokalizowanej w woj. łódzkim.

14.08.20154

Akredytowane Laboratorium Badawcze Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR zakończyło otrzymało z Polskiego Centrum Akredytacji pozytywną decyzję o przedłużeniu na kolejny cykl (do roku 2019) akredytacji na badania akustyczne. Szczegóły na http://www.eko-pomiar.com.pl/laboratorium.html

10.08.20154

Rozpoczęliśmy badania hałasu komunikacyjnego (pomiar 24 godzinny) w m. Świnoujście.

05.08.20154

Wykonaliśmy pomiarową ocenę hałasu przemysłowego w centrum Poznania.

30.07.20154

Podpisaliśmy umowę na kolejny monitoring akustyczny, tym razem w zakresie emisji hałasu komunikacyjnego. Lokalizacja pomiarów – m. Świnoujście.

14.07.20154

Wykonaliśmy badania akustyczne dla wiertni gazu łupkowego w woj. wielkopolskim.

15-16.06.20154

W ramach posiadanej akredytacji w Laboratorium Badawczym EKO-POMIAR zespół audytorów Polskiego Centrum Akredytacji dokonał ponownej oceny systemu zarządzania i stosowanych metodyk badawczych. Na wniosek audytorów akredytacja Laboratorium AB1290 zostanie utrzymana i przedłużona na kolejny rok.

10.06.2015.4

Wykonaliśmy pomiary hałasu do projektu akustycznego, którego celem będzie propozycja wyciszenia urządzeń chłodniczych na budynku biurowym w Pile.

02.06.2015.4

Wykonaliśmy pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń biurowych spółki Allegro w Poznaniu na zlecenie wykonawcy budynku firmy Budimex S.A.

01.06.20154

Wykonanie pomiarów hałasu dla urządzeń górniczych w kopalni węgla brunatnego w Koninie.

28.05.2015.4

Rozpoczęliśmy prace pomiarowe nad inwestycją pn. Zachodnia Obwodnica Szczecina. Etap 1 wykonanie ciągłego monitoringu akustycznego – przed realizacyjnego dla 3 punktów pomiarowych.

26-27.05.20154

Wykonaliśmy kolejny monitoring akustycznych farmy wiatrowej składającej się z 49 turbin.

29.04.2015.4

W ramach cyklu akredytacji naszego Laboratorium Badawczego uczestniczyliśmy w tzw. kolejnych badaniach biegłości z zakresu badań hałasu wewnątrz pomieszczeń.

22.04.2015.4

Wykonaliśmy badania poziomu mocy akustycznej prasokontenerów (belownic) firmy AVOB Sp. zo.o. w ramach certyfikacji urządzenia znakiem CE.

13.04.2015.4

W ramach cyklu akredytacji naszego Laboratorium Badawczego uczestniczyliśmy w tzw. badaniach biegłości z zakresu badań hałasu w środowisku.

8.04.20144

Wykonaliśmy kolejną sesję ciągłego pomiaru hałasu w środowisku od zespołu turbin wiatrowych – woj. łódzkie.

30.03.2015.4

Uczestniczyliśmy w organizowanym przez Polskie Centrum Akredytacji szkoleniu związanym z doskonaleniem systemu opartego na PN-EN ISO/IEC 17025:2005

23.03.20154

Zakończyliśmy analizę porealizacyjną dla farmy wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskie składającej się z 25 turbin wiatrowych.

18.03.2015.4

Wykonanie analizy porealizacyjnej z zakresu emisji hałasu dla istniejącej farmy wiatrowej w woj. łódzkim.

13.03.2015.4

Podpisanie umowy na monitoring akustycznych istniejącej farmy wiatrowej w woj. łódzkim.

05.03.2015.4

Badania hałasu w środowisku – pora dnia i pora nocy - powiat chodzieski.

03.03.2015.4

Podpisanie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej z zakresu hałasu dla farmy wiatrowej składającej się z 18 turbin, woj. łódzkie.

02.03.20154

Farma wiatrowa w Wielkopolsce, 49 szt., monitoring akustyczny – pora nocy – kolejna sesja pomiarowa.

27.02.2015.4

Uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych PT/ILC z zakresu hałasu.

23.02.2015.4

Spotkanie z WIOŚ o/Toruń ws tzw. badań interwencyjnych na farmie wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskim.

20.012.2015.4

Nocne badania hałasu na farmie wiatrowej składającej się z 21 szt. w woj. kujawsko – pomorskim.

19.02.2015.4

Wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu dla farmy wiatrowej w okolicach Kołobrzegu – 1 punkt pomiarowy.

18.02.2015.4

Wykonanie pomiarów hałasu i analizy porealizacyjnej dla farmy wiatrowej w okolicach Kołobrzegu.

02.02.20154

Farma wiatrowa w Wielkopolsce, 49 szt., monitoring akustyczny – pora nocy.

13.01.2015.4

Nocne badania hałasu na farmie wiatrowej składającej się z 21 szt. w woj. kujawsko – pomorskim.

7.01.20154

Wykonanie badań emisji hałasu instalacyjnego i komunikacyjnego w centrum Poznania.

Grudzień 2014

Wykonaliśmy projekt i nadzorowaliśmy montaż izolacji akustycznej w postaci tłumików akustycznych na czerpnię i wyrzutnię pomieszczenia sprężarek w zakładzie produkcyjnym w okolicach Poznania – etap 2 prac wygłuszających. Poniżej zdjęcia wykonanych tłumików (tak nawiasem projektowany tłumik absorpcyjny był chyba największy jaki mieliśmy okazję widzieć i montować).

Wrzesień 2014

W ramach Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej „DOBRY WIART DLA REGIONÓW” – Współczesne Oblicze Energetyki Wiatrowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej i współfinasowanej przez NFOŚ mieliśmy okazję w dniu 9.09.2014 w Poznaniu przedstawić informację o „Aktualnym stanie prawnym i wiedzy na temat oddziaływania inwestycji energetyki wiatrowej”. Materiał prezentowany na konferencji dostępny jest pod linkiem

Sierpień 2014

W internetowym wydaniu sekcji ekonomicznej gazety Rzeczpospolita (www.rp.pl) ukazał się nasz komentarz do dalszych prób ustalenia jednej, stałej odległości turbin wiatrowych od terenów chronionych akustycznie. Tekst „Wiatraki: mierzyć, a nie wymyślać” można zobaczyć pod linkiem

Sierpień 2014

Na ekologicznym portalu internetowym (www.ecoportal.pl) ukazał się nasz tekst związany z akustyką turbin wiatrowych, który jest pewnego rodzajem komentarzem do raportu NIK nt kontroli przebiegu realizacji farm wiatrowych. Artykuł „Elektrownie wiatrowe. Wywiad rzeka z ekspertem od akustyki” dostępny jest pod linkiem

Lipiec 2014

Wykonaliśmy projekt i nadzorowaliśmy montaż izolacji akustycznej dla dwóch wentylatorów promieniowych w zakładzie produkcyjnym w okolicach Poznania. Poniżej zdjęcia stanu przed realizacją i podczas badań odbiorczych


Przed realizacją: Po wykonaniu obudów:

Czerwiec 2014

W dniach 24-25.06.2014 roku w Międzywodziu mieliśmy okazję uczestniczyć warsztatach dotyczących energetyki wiatrowej organizowanych Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (www.psew.pl). EKO-POMIAR poproszony został o wygłoszenie prezentacji pt. „Akustyka i lokalizacja turbin wiatrowych”.

Czerwiec 2014

W związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy – Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Druk 758 poproszono nas o komentarz nad zasadnością zmiany przepisów dotyczących ustalenia jednej, stałej odległości turbin od obszarów zabudowy mieszkaniowej. Opinia prezentuje ogólne informacje o akustyce turbin wiatrowych, przykłady zasięgu hałasu od turbin wiatrowych i wniosek, że ustalenie stałej odległości nie jest właściwym podejściem, którego celem może być zmniejszenie uciążliwości akustycznej farm wiatrowych. Opinia została opublikowana m.in. na portalu www.cire.pl (Centrum Informacji o Rynku Energii), a całość opinii można znaleźć pod linkiem

Luty 2014

Stworzyliśmy BAZĘ WIEDZY, która związana jest z akustyką turbin wiatrowych. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi publikacjami i materiałami multimedialnymi z pomiarów hałasu od turbin wiatrowych. Materiały umieściliśmy w nowej zakładce naszej strony internetowej HAŁAS TURBIN WIATROWYCH.

Grudzień 2013

Zaprojektowaliśmy i nadzorowaliśmy montaż obudowy dźwiękoizolacyjnej na prasę Helwita w Amica Wronki S.A. (patrz zakładka REALIZACJE).

Październik 2013

EKO-POMIAR miał przyjemność wesprzeć finansowo „Konkurs Krzykaczy” organizowany w ramach poznańskiej Nocy Naukowców 2013 na Politechnice Poznańskiej.

Lipiec 2013

Na przełomie lipca i sierpnia mieliśmy okazję zorganizować wewnętrze szkolenie związane z oddziaływaniem akustycznym turbin wiatrowych. Cykl wykładów obejmował zagadnienia związane z specyfiką pracy turbin wiatrowych, ich wpływem na klimat akustyczny, subiektywną oceną hałasu od turbin i próbą modelowania emisji dźwięku w zakresie infradźwiękowym. Uczestnikami szkolenia byli m.in. koledzy z Hiszpanii, którzy wspierali nas merytorycznie oraz pracownicy naukowi z Instytutu Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Zakładu Wibroakustyki Politechniki Poznańskiej. W ramach szkolenia EKO-POMIAR przeprowadził pokaz metodyki pomiarowej obejmującej ocenę dźwięku od turbin wiatrowych przy zabudowie mieszkaniowej i pomiar poziomu dźwięku do wyznaczenia poziomu mocy akustycznej. Składamy serdecznie podziękowania wszystkim za udział w wykładach, ciekawą dyskusję i interesujące wnioski. Prof. R. Makarewicz – podczas prezentacji wykładu. Prof. A. Preis – podczas prezentacji wykładu. Dr W. Łapka – podczas prezentacji wykładu. Dr M. Wojsznis – podczas prezentacji wykładu.

Lipiec 2013

EKO-POMIAR w ramach nowego cyklu programów edukacyjnych EKOLOGIKA został poproszony o kilka słów komentarza nt wpływu i oddziaływania hałasu od turbin wiatrowych. Program EKOLOGIKA jest realizowany przez poznański oddział Telewizji Polskiej.
Link

Lipiec 2013

Dnia 4 lipca br. mieliśmy okazję uczestniczyć w seminarium pt. „Środowiskowe uwarunkowania realizacji farm wiatrowych w województwie lubelskim”, gdzie przy współpracy Politechniki Poznańskiej EKO-POMIAR wygłosił prezentację związaną z oddziaływaniem hałasu i infradźwięków pochodzących od turbin wiatrowych. Organizatorem seminarium była Fundacja Myśli Ekologicznej z Krakowa (www.mysl-ekologiczna.pl).
Relacja filmowa:
Link

Czerwiec 2013

W ramach akcji „Wszystko dla planety” organizowanej przez telewizji TVP Poznań EKO-POMIAR został poproszony o przedstawienie podstawowych informacji związanych z energetyką wiatrową. M. in nasza wypowiedź została wyemitowana na antenie TVP Poznań.

Link

Kwiecień 2013

EKO-POMIAR został poproszony o wykonanie przykładowych badań hałasu komunikacyjnego na potrzeby społecznej akcji „Zróbmy sobie ciszej”. Była to akcja firmy 3M produkującej m.in. indywidualna ochronę przed hałasem. Pomiary obejmowały określenie poziomu dźwięku w 5 największych miastach Polski, a ich wyniki i przykładowa sesja pomiarowa została pokazana w programie Dzień dobry TVN
Link

Luty 2013

Rozpoczęliśmy współpracę z firmami zajmującymi się wydobyciem gazu łupkowego, zadaniem EKO-POMIAR jest nadzór akustyczny nad kolejnymi procesami wydobywczymi gazu z łupków.

Grudzień 2012

EKO-POMIAR przy współpracy z Politechniką Poznańską miał okazje uczestniczyć w nagraniu telewizji WTK Poznań gdzie poruszano zagadnienia związane z wpływem turbin wiatrowych na zdrowie ludzi i zwierząt.
Link

Grudzień 2012

Rozpoczęliśmy projektowanie i montaż 2 pomieszczeń sterowniczych w hucie szkła w Ujściu, gdzie obecnie trwają prace budowlane nowej wanny szklarskiej (patrz zakładka REALIZACJE)

Listopad 2012

Rozpoczęliśmy prace projektowe i pomiarowe związane z inwestycją kolejową „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 30, ETAP II ODCINEK BIELAWA DOLNA - HORKA: BUDOWA MOSTU PRZEZ NYSĘ ŁUŻYCKĄ ORAZ ELEKTRYFIKACJA”. Realizacja zadania jest wyjątkowo trudna, ponieważ dotyczy obiektu położonego w Polsce i Niemczech, gdzie obowiązują inne przepisy prawa ochrony środowiska regulujące projektowanie akustyczne i monitoring.

Wrzesień 2013

Rozpoczęliśmy prace projektowe nad jedną z większych planowanych inwestycji drogowych w Poznaniu – ulica Nowa Naramowicka. Jest to projekt obejmujący budowę zupełnie nowego odcinka drogi, która ma rozładować ruch komunikacyjny w północnej części Poznania (patrz model symulacyjny poniżej):

Lipiec 2012

Wykonaliśmy coroczny monitoring klimatu akustycznego drogi krajowej S8 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do Szczecina. Analiza pomiarowa obejmowała kalibrację poziomów dźwięku w 4 punktach jedocześnie w zestawieniu z pomiarami natężenia ruchu oraz ocenę hałasu w 28 punktach pomiarowych (przykładowe zdjęcia poniżej)

Czerwiec 2012

Wraz z firmą BUDIMEX S.A. wykonaliśmy po-realizacyjny monitoring klimatu akustycznego nowo oddanej autostradowej obwodnicy Wrocławia A8. Pomiary obejmowały określenie poziomu dźwięku przy terenach chronionych akustycznie i skuteczność samych ekranów dźwiękoizolacyjnych (przykładowe zdjęcia poniżej)

Maj 2012

EKO-POMIAR miał przyjemność czynnie uczestniczyć spotkaniu Shell Safety Day 6th 2012. EKO-POMIAR prezentował potencjalne zagrożenia akustyczne dla obsługi stacji paliw Shell (patrz załącznik nr 1)

Grudzień 2011

W roku 2011 mieliśmy okazję przeprowadzić analizy emisji hałasu na 2 farmach wiatrowych – pomiary obejmowały ocenę poziomów dźwięku na każdym etapie inwestycji - pomiar tła akustycznego, poziomów dźwięku w ramach monitoringu po-realizacyjnego oraz pomiar poziomu mocy akustycznej - patrz zakładka REFERENCJE.

Grudzień 2011

Zmieniliśmy siedzibę biura z ulicy Staszica 37 w Obornikach na Bogdanowo 11d/5, 64-600 Oborniki k/Poznania (wjazd do Obornik po prawej stronie, przy DK nr 11) – patrz mapa w zakładce KONTAKT.

Grudzień 2011

Wykonaliśmy projekt i montaż izolacji akustycznej Wytwórni Masy Bitumicznej AMMANN 180 w m. Kończewo k/Słupska. Zamawiający Polski Asfalt Sp. zo.o. (patrz zakładka REALIZACJE i REFERENCJE).

Listopad 2011

Wykonaliśmy pomiary hałasu komunikacyjnego i klimatu akustycznego wewnątrz budynków na odcinku Pniewy – Otorowo DW 187. Zamawiający Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Kwiecień 2011

We współpracy z Politechniką Poznańską mieliśmy okazję uczestniczyć w 4 Miedzy narodowej Konferencji Naukowej Wind Turbine Noise w Rzymie (http://www.confweb.org/wtn2011) , gdzie udało nam się wygłosić referat pt „Acoustic analysis of wind turbines with a vertical axis according to ISO 61400-11”, autorzy: Szulczyk J, Cempel C, Golec Z.

Sierpień 2010

W zakładzie Sapa Aluminium Sp. zo.o. w Trzciance wykonaliśmy izolację akustyczna w postaci przegrody dźwiękochłonnej silnika podajników wałeczkowych wyciskarki profili aluminiowych na wydziale PL3 (patrz zakładka REALIZACJE).

Czerwiec 2010

Pierwsza ocena akredytacyjna działalności Laboratorium Badawczego EKO-POMIAR przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl), która zakończyła się nadaniem certyfikatu akredytacji o nr AB 1290
( http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201290 ).

Luty 2010

Wdrożenie Księgi Jakości zgodnej z normą PN-ISO 17025 i powołanie nowego działu EKO-POMIAR: Laboratorium Badawcze, które zajmuje się wykonaniem pomiarów akustycznych dla 6 metodyk badawczych.

Styczeń 2010

Zakończyliśmy prace projektowe i montażowe serii obudów dźwiękochłonnych w zakładzie Ardagh Glass S.A. w Ujściu. Prace obejmowały wyciszenie 4 różnych źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Efekt prac można zobaczyć na naszej stronie w zakładce REALIZACJE.