Hałas w budynkach

Do badań hałasu instalacyjnego zaliczamy wszystkie pomiary hałasu wykonywane wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Najczęstszymi źródłami podlegającymi ocenie akustycznej w budynkach są:
  • hałas instalacji wodnej w domach wielorodzinnych
  • hałas pochodzący z central wentylacyjnych, kotłowni gazowych i pomieszczeń technicznych
  • hałas komunikacyjny pochodzący od blisko zlokalizowanych dróg, względem domów mieszkalnych
  • hałas przemysłowy pochodzący od zlokalizowanych w pobliżu fabryk i warsztatów rzemieślniczych
  • hałas od dyskotek, pubów, barów
W ramach badań hałasu instalacyjnego (wewnątrz pomieszczeń) EKO-POMIAR wykorzystuje procedury badawcze:
  • Akustyka Budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach. PN-87/B-02156.
  • Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku
    w pomieszczeniach. PN-87/B-02151/02.